【APE】 101首炸机DJ舞曲精选6CD(101首炸机DJ)

【片名】: 101首炸机DJ
【中文】: 【APE】 101首炸机DJ舞曲精选6CD
【国家】: 中国
【上映】: 2009-05-11
【片长】: 88(分钟)
【评分】: 5.2/10
【导演】: //
【主演】: //
101首炸机DJ,【APE】 101首炸机DJ舞曲精选6CD
【剧情】: 艺人:英文DJ
专辑:史上最强101首炸机DJ舞曲精选
语言:英文
公司:华纳唱片
发行:2010-02 

史上最强101首炸机精选
跳爆必备
这张专辑是华纳最新推出的舞曲专辑《Best Dance 101》(最佳舞曲101)可谓是收揽了上世纪80年代至今所有最火爆,最炸机的DJ舞曲,很适合摇滚DJ迷大跳热舞专辑里包括了我们最熟悉的《No Limit 》《Butterfly》等红极一时的舞曲。

..........

www.hdtv668.com © 版本所有,复制必究